ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 70 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 70

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ VW T5 DIESEL
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 13/2017
ΑΔΑ 6ΞΩΗΟΡ1Π-Π7Μ
ΑΔΑΜ 17PROC005956252
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear