ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 69 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 69

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 12/2017
ΑΔΑ 6ΩΥΟΟΡ1Π-2Η5
ΑΔΑΜ 17PROC005956304
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear