ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 68 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 68

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11/2017
ΑΔΑ 731ΖΟΡ1Π-ΥΤΜ
ΑΔΑΜ 17PROC005956385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear