ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑED ΤΥΠΟΥ ZOLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑED ΤΥΠΟΥ ZOLL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑED ΤΥΠΟΥ ZOLL
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 13/17/2017
ΑΔΑ Ω8ΙΞΟΡ1Π-ΦΩΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear