Ατραυματικά Ψαλίδια Κοπής Ρούχων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ατραυματικά Ψαλίδια Κοπής Ρούχων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ατραυματικά Ψαλίδια Κοπής Ρούχων, 50 τεμάχια, πιθανή δαπάνη 155,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2197/2017
ΑΔΑ 6ΙΦ8ΟΡ1Π-ΓΩΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2017 - Ωρα 11.00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear