ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/2017/2017
ΑΔΑ ΨΨΘΞΟΡ1Π-91Π
ΑΔΑΜ 17PROC006058045
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2017 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear