ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ (6) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ (6) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ (6) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ:
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :
- ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΦΘΟΡΑΣ. (ΤΕΜ. 6)
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΜΟΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΛΕΙΔΙΑ. (ΤΕΜ. 6)
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΤΕΜ. 6)
- ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΩΝ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ. (ΤΕΜ 6)
- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΘΥΡΩΝ. (ΤΕΜ 6)
- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Αριθμός Εντολής 56/27-03-2017
ΑΔΑ ΩΩ2ΜΟΡ1Π-ΥΦ3
ΑΔΑΜ 17REQ005977154
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear