ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΒΑΦΗΣ (AL 625/50)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600Χ600mm ΠΑΧΟΣ 0,5 mm, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 9 m²
Αριθμός Εντολής 55/27-03-2017
ΑΔΑ 6Υ67ΟΡ1Π-ΠΣ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear