ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΩΝ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4137/2017
ΑΔΑ 7Α3ΜΟΡ1Π-ΗΥΧ
ΑΔΑΜ 17PROC006054667
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear