ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 604/24-03-2017
ΑΔΑ Ω5Τ5ΟΡ1Π-2Γ6
ΑΔΑΜ 17PROC006044571
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear