ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 720/07-04-2017
ΑΔΑ 98ΧΣΟΡ1Π-ΦΑΣ
ΑΔΑΜ 17PROC006044573
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear