Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις διακομιδών ασθενών από/σε Δημόσια Δομή Υγείας εκδίδονται από τη Γραμματεία ΕΣΚΕ και χορηγούνται από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του ΕΚΑΒ, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου. Η αίτηση υποβάλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ekab@ekab.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Για το Παράρτημα Θεσσαλονίκης οι βεβαιώσεις διακομιδών ασθενών σε υγειονομικό σχηματισμό εκδίδονται και χορηγούνται από την Γραμματεία Επιχειρησιακού Κέντρου μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση thes.gramkentrou@ekab.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Η αίτηση και η παραλαβή της βεβαίωσης θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να υποβάλλει αυτοπροσώπως την αίτηση και να παραλάβει την βεβαίωση, τότε χρειάζεται εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο με θεώρηση γνησίου υπογραφής του και προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί εξουσιοδότηση που έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses)
 2. Όταν η αίτηση διαβιβάζεται μέσω  e-mail από τον ενδιαφερόμενο θα συνυποβάλλεται με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς του.
 3. Όταν η αίτηση διαβιβάζεται μέσω  e-mail από τρίτο πρόσωπο, θα συνυποβάλλεται φωτοτυπία της εξουσιοδότησης του ενδιαφερόμενου προς το τρίτο πρόσωπο η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτού και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του τρίτου προσώπου. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί εξουσιοδότηση που έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses)
 4. ΄Όταν η αίτηση υποβάλλεται από συγγενή θανόντος και η βεβαίωση διακομιδής αφορά τον θανόντα, θα πρέπει να συντρέχει στο όνομα το αιτούντος συγγενή η κληρονομική ιδιότητα (άρθρο 13 παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν.3418/2005). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος. Σε περίπτωση ύπαρξης δημοσιευμένης διαθήκης, θα πρέπει να προκύπτει από το περιεχόμενό της το αντίστοιχο κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντα.

Επισημαίνονται τα εξής:

 • Οι απαντήσεις σε αιτήσεις και οι βεβαιώσεις χορηγούνται εντός 50 ημερών και σε περίπτωση που χρειάζεται επιπλέον χρόνος επεξεργασίας υπάρχει η αντίστοιχη ενημέρωση για τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης. Ο αναφερόμενος χρόνος έκδοσης ισχύει εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα ή ζητηθέντα -κατά περίπτωση- δικαιολογητικά ή από τη στιγμή που αυτά που προσκομίζονται.
 • Αν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός ευλόγου χρόνου, η αίτηση τίθεται στο αρχείο χωρίς να χορηγηθεί απάντηση.
 • Οι τρόποι παράδοσης των βεβαιώσεων είναι: (α) αυτοπροσώπως στον αιτούντα, (β) ταχυδρομικά στην δηλούμενη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα, (γ) σε τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση ή (δ) σε διεύθυνση email εφόσον δεν εμπεριέχονται δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).
 • Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις περί κλήσης του αριθμού έκτακτης ανάγκης 166 και η συγκεκριμένη πληροφορία θα πρέπει να βεβαιώνεται από τον εκάστοτε πάροχο κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.
 • Δεν χορηγούνται αντίγραφα συνομιλιών ή απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών του 166 διότι αυτές καλύπτονται ειδικό απόρρητο, τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών (άρθρο 5 παρ. 1,2,3 του Ν. 2690/1999). Επίκληση του “δικαιώματος πρόσβασης” κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί διότι το ΕΚΑΒ δεν πιστοποιεί τους καλούντες.
 • Εφόσον η διακομιδή έχει πραγματοποιηθεί για άτομο με άγνωστα ή ελλιπή στοιχεία, δεν μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση διακομιδής και η αντίστοιχη πληροφορία δίδεται από το Νοσοκομείο παραλαβής.
 • Για Βεβαιώσεις Διακομιδής σε ΜΕΘ ή ΜΕΝ που γίνονται κατ’εντολή Δημοσίου Υγειονομικού Σχηματισμού, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στους αντίστοιχους υγειονομικούς σχηματισμούς (Νοσοκομείο παραλαβής ή Νοσοκομείο προορισμού)

 

Κεντρική Υπηρεσία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας (Γρ. Πρωτοκόλλου): 2132143264 / 2132143246

Τηλέφωνα Επικοινωνίας (Γρ. Διεκπεπαίρωσης): 2132143247 / 2132143248

Τηλέφωνα Επικοινωνίας (Γραμματεία ΕΣΚΕ): 2132143240 / 2132143241 /2132143243

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ekab@ekab.gr

Διεύθυνση: Tέρμα οδού Υγείας, ΤΚ 11527, Αθήνα

Ώρες επικοινωνίας με το κοινό: 09:00 – 14:00

 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310397194 /2313326633

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: thes.gramkentrou@ekab.gr

Διεύθυνση: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαία ΤΚ 55535

Ώρες επικοινωνίας με το κοινό: 09:00 – 14:00


Έντυπα Αιτήσεων

 • word pdf Γενική αίτηση πολίτη
 • word pdf Αίτηση βεβαίωσης διακομιδή ασθενούς
 • word pdf Εξουσιοδότηση
 • word pdf Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986
 • word pdfΑίτηση σπουδαστών Δ.ΣΑΕΚ/Ι.ΣΑΕΚ για πρακτική άσκηση
 • word pdfΑίτηση για βεβαίωση καταλληλότητας [ΠΚ1]

 

Bear