Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

Σύνδεση χρήστη

Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις διακομιδών ασθενών και εισαγωγής νεογνών σε μονάδα εντατικής από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης, χορηγούνται από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του ΕΚΑΒ, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω FAX στο 213 214 3 222 ή 213 214 3 256 καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ekab@ekab.gr

 • Ο χρόνος παράδοσης των βεβαιώσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες.
 • Οι βεβαιώσεις που χρειάζονται επεξεργασία παραδίδονται εντός 60 ημερών (π.χ. απομαγνητοφώνηση). Ο αναφερόμενος χρόνος παράδοσης ισχύει εφόσον η αίτηση είναι συμπληρωμένη επαρκώς.
 • Η αίτηση και η παραλαβή της βεβαίωσης θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να υποβάλλει την αίτηση και να παραλάβει την βεβαίωση, τότε χρειάζεται εξουσιοδότηση δική του προς τρίτο πρόσωπο με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.
 • Όταν η αίτηση υποβάλλεται από εταιρία (περίπτωση ατυχήματος υπαλλήλου της) πρέπει να προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα:
  1. Καταστατικό που αναγράφει τον νόμιμο εκπρόσωπο.
  2. Αναγγελία ατυχήματος στον ασφαλιστικό φορέα.
  3. Αναγγελία πρόσληψης του παθόντα.
  4. Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προς τον υπάλληλο που θα διεκπεραιώσει την διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης, όπου στην υπογραφή της εξουσιοδότησης θα τεθεί και η σφραγίδα της εταιρίας.
 • Όταν η αίτηση γίνεται μέσω fax θα συνοδεύεται με φωτοτυπία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 • Όταν η αίτηση γίνεται μέσω fax από τρίτο πρόσωπο, θα συνοδεύεται από φωτοτυπία της εξουσιοδότησης του ενδιαφερόμενου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτού και φωτοτυπία της ΑΔΤ του τρίτου προσώπου.
 • Όταν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει σώας τας φρένας (ψυχιατρικά) πρέπει να προσκομίζεται εισαγγελική παραγγελία κατά την υποβολή της αίτησης από τρίτο πρόσωπο.
 • Όταν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, πρέπει να προσκομίζεται εισαγγελική παραγγελία ή βεβαίωση από το νοσοκομείο για την κατάσταση υγείας του ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή της αίτησης από τρίτο πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση αίτησης από τρίτο πρόσωπο που αφορά θανόντα, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή εισαγγελική παραγγελία.
 • Οι εξουσιοδοτήσεις θα εμπεριέχουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.
 • Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟ:

 • Από τον ίδιο τον ασθενή με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
 • Από τους οικείους του με εξουσιοδότηση από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π.
 • Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.
 • Σε περίπτωση θανάτου οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι του πρέπει να προσκομίζουν:
  1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης.
 • Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν νόμιμο συμφέρον πρέπει να προσκομίσουν εντολή από Εισαγγελέα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 214 3 201 / 213 214 3 246
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ekab@ekab.gr
Διεύθυνση: Tέρμα οδού Υγείας, ΤΚ 11527, Αθήνα
Ώρες επικοινωνίας με το κοινό: 07:00 – 15:00

Έντυπα Αιτήσεων

 • word pdf Γενική αίτηση πολίτη
 • word pdf Αίτηση βεβαίωσης διακομιδή ασθενούς
 • word pdf Αίτηση βεβαίωσης διακομιδής σε ΜΕΘ
 • word pdf Αίτηση βεβαίωσης εισαγωγής νεογνού σε ΜΕΝ
 • word pdf Εξουσιοδότηση
 • word pdf Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986

 

Επισκέψεις: 6.490 | Σήμερα: 3
Bear