Μέσα Διακομιδής

Τα μέσα διακομιδής που διαθέτει το ΕΚΑΒ πανελλαδικά προκειμένου να αποστείλει γρήγορα εξειδικευμένο προσωπικό στον τόπο του συμβάντος και με ασφαλή και γρήγορο τρόπο να διακομίσει τον πάσχοντα στον πλησιέστερο Υγειονομικό Σχηματισμό,  είναι:

Ασθενοφόρα
Ειδικές Κινητές Μονάδες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής
Μοτοσυκλέτες
Μικρά οχήματα ταχείας πρόσβασης (smart, saxo)
Ελικόπτερα
Αυτοκινούμενα Συντονιστικά Κέντρα
Οχήματα Αντιμετώπισης Καταστροφών
Ασθενοφόρα που έχουν παραχωρηθεί από το ΕΚΑΒ και χρησιμοποιούνται από Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
Bear