Ημερήσια Δύναμη Μέσων Διακομιδής ΚΥ ΕΚΑΒ

Ημερήσια δύναμη μέσων διακομιδής Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ

Στην σελίδα αυτή δημοσιεύονται τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες)  που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών.

Bear