Φωτογραφίες 2ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκαπίδευσης και Πρόληψης 2014

Αθήνα – Μαρούσι

Θεσσαλονίκη

Αλεξανδρούπολη

Χίος

Έδεσσα

Βέροια

Λαμία

Κιλκίς

Χαλκιδική

Κατερίνη

Γιαννιτσά

Bear