Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης

Το Ε.Κ.Α.Β. στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης  και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα πρώτων βοηθειών και πρόληψης ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά και της ανάδειξης του πλούσιου και κοινωνικά κρίσιμου έργου του  καθιέρωσε την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης από τις 12 έως 19 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του Ε.Κ.Α.Β.  που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Επιδίωξή μας να εδραιώσουμε την κουλτούρα πρόληψης και προαγωγής της υγείας και να μεταδώσουμε το μήνυμα αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο.

Φωτογραφίες 6ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2018

Φωτογραφίες 6ης Πανελλήνιας Εβδομάδας
Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2018

Φωτογραφίες 5ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2017

Φωτογραφίες 5ης Πανελλήνιας Εβδομάδας
Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2017

Φωτογραφίες 4ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2016

Φωτογραφίες 4ης Πανελλήνιας Εβδομάδας
Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2016

Φωτογραφίες 3ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2015

Φωτογραφίες 3ης Πανελλήνιας Εβδομάδας
Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2015

Φωτογραφίες 2ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκαπίδευσης και Πρόληψης 2014

Φωτογραφίες 2ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκαπίδευσης και Πρόληψης 2014

Φωτογραφίες 1ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2013

Φωτογραφίες 1ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης 2013

Bear