Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ

Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2345/12-9-1995 (ΦΕΚ 213Α), ιδρύθηκε το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Ιατρών για την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν, άσχετα από την αιτία που το προκάλεσε και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τον πάσχοντα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

Το πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας. Λειτουργεί από το έτος 1995 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αδιαλείπτως καθώς και το Ηράκλειο της Κρήτης και τα Ιωάννινα κατά περιόδους και παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Οι όροι λειτουργίας του προγράμματος περιγράφονται με την υπουργική απόφαση Υ4β/5747/Φ3 (ΦΕΚ 993/31-10-1996, τεύχος Β).

Επισκέψεις: 2.220 | Σήμερα: 11
Bear