Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιατρών στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική

Με το Νόμο 2345/12-9-1995 άρθρο 7, (ΦΕΚ 213/12-10-1995 τ.Α) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ιδρύεται και λειτουργεί Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Ιατρών για την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου αφορά ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν, άσχετα από την αιτία που το προκάλεσε και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τον πάσχοντα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Η εκπαίδευση στο Μετεκπαιδευτικό κέντρο παρέχεται δωρεάν στους γιατρούς που το παρακολουθούν.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το έτος 1995 και είναι ετήσιας διάρκειας.

Οι όροι λειτουργίας του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. Υ4β/5747/Φ3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 993/31-10-1996 τ.Β). Στους αποφοίτους ιατρούς παρέχεται πιστοποιητικό επάρκειας στην ΕΠΙ μετά από έκδοση υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Υγείας.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι γιατροί που ασχολούνται με την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική πρέπει να είναι σε θέση

  • Να παράσχουν άμεση και αποτελεσματική βοήθεια σε κάθε οξέως πάσχοντα είτε από φυσικό νόσημα είτε από ατύχημα.
  • Να παρέχουν σταθεροποίηση στον πάσχοντα εφ΄ όσον επιβάλλεται στον τόπο του συμβάντος, ανεξαρτήτως αιτίας.
  • Να μεταφέρουν με ασφάλεια τον πάσχοντα στον καταλληλότερο και πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό παρέχοντας καθ΄οδόν την αναγκαία υποστήριξη.

Εξ ορισμού, η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική απαιτεί από τον γιατρό πέρα από τη βασική ιατρική του παιδεία εξειδίκευση τέτοια που να τον καθιστά ικανό να προβαίνει σε πολλές και σημαντικές ιατρικές πράξεις μέσα σε βραχύ αλλά κρίσιμο για τη ζωή του πάσχοντα χρόνο.

Για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους πρέπει να έχουν συγκεκριμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα τους παρέχει την ευχέρεια για άμεση και αποτελεσματική δράση κάτω από αντίξοες συνθήκες, αποκτώντας δεξιότητες που εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε διάφορες επιμέρους ιατρικές ειδικότητες.

Bear