Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του ΕΚΑΒ είναι  δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας παρέχει  εκπαίδευση στην ειδικότητα «Διασώστης–Πλήρωμα Ασθενοφόρου».  Στη Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ η προσφερόμενη κατάρτιση στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία.

Η εκπαίδευση στους σπουδαστές παρέχεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του ΕΚΑΒ από εκπαιδευτές οι οποίοι διαθέτουν υψηλή κατάρτιση στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και μεράκι για το αντικείμενο της εργασίας και της διδασκαλίας. Η άμεση επαφή με τους εργαζόμενους του χώρου και τα  μέσα με τα οποία παρέχεται η προνοσοκομειακή φροντίδα οδηγούν στην απόκτηση προσόντων και  δεξιοτήτων που θα  τους εντάξουν ευχερώς στην αγορά εργασίας.

Δομές παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν απόφοιτοι της  Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ είναι το ΕΚΑΒ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ΜΚΟ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικές Κλινικές, Υπηρεσίες Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, κ.α. Οι σπουδές στη  Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ εξοπλίζουν τους απόφοιτους με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να σταθούν με την αναγκαία γνώση και ευαισθησία  στον πάσχοντα συνάνθρωπό τους προσφέροντάς του με επαγγελματισμό τη μέγιστη  φροντίδα.

Σήμερα λειτουργούν Σ.Α.Ε.Κ. του ΕΚΑΒ στην Αθήνα , τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

ΣΑΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535
Τηλ.: 2310397155 & 2310397157 | e-mail: thes.edu@ekab.gr

ΣΑΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας
Tέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
Τηλ.: 2132143114, 115, 112, 113 | e-mail: iek.ath@ekab.gr

ΣΑΕΚ ΕΚΑΒ Ηράκλειο Κρήτης
Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων ,Έναντι ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ Τ.Κ. 71110
Τηλ.: 2810377213 | e-mail: irakleio.edu@ekab.gr

Ο Οδηγός Σπουδών της ειδικότητας “ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ“, όπως έχει ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Οδηγός Σπουδών Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Ενημερωτικός Οδηγός Καταρτιζομένων ΣΑΕΚ ΕΚΑΒ pdf

 Ενημερωτικός Οδηγός Εκπαιδευτών ΣΑΕΚ ΕΚΑΒpdf

Bear