ΙΕΚ ΕΚΑΒ

To Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΕΚΑΒ είναι  δημόσιο ΙΕΚ που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας παρέχει  εκπαίδευση στην ειδικότητα «Διασώστης–Πλήρωμα Ασθενοφόρου». Στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ η προσφερόμενη κατάρτιση στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία.

Η εκπαίδευση στους σπουδαστές παρέχεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του ΕΚΑΒ από εκπαιδευτές οι οποίοι διαθέτουν υψηλή κατάρτιση στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και μεράκι για το αντικείμενο της εργασίας και της διδασκαλίας. Η άμεση επαφή με τους εργαζόμενους του χώρου και τα  μέσα με τα οποία παρέχεται η προνοσοκομειακή φροντίδα οδηγούν στην απόκτηση προσόντων και  δεξιοτήτων που θα  τους εντάξουν ευχερώς στην αγορά εργασίας.

Δομές παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ είναι το ΕΚΑΒ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ΜΚΟ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικές Κλινικές, Υπηρεσίες Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, κ.α. Οι σπουδές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ εξοπλίζουν τους απόφοιτους με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να σταθούν με την αναγκαία γνώση και ευαισθησία  στον πάσχοντα συνάνθρωπό τους προσφέροντάς του με επαγγελματισμό τη μέγιστη  φροντίδα.

Σήμερα λειτουργούν ΙΕΚ του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535
Τηλ.: 2310397155 & 2310397157 | e-mail: thes.edu@ekab.gr

ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας
Tέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
Τηλ.: 2132143114, 115, 112, 113 | e-mail: iek.ath@ekab.gr

Ο Οδηγός Σπουδών της ειδικότητας “ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ“, όπως έχει ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Οδηγός Σπουδών Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Ενημερωτικός Οδηγός Καταρτιζομένων ΙΕΚ ΕΚΑΒ pdf

Ενημερωτικός Οδηγός Εκπαιδευτών ΙΕΚ ΕΚΑΒ pdf

Bear