Εκπαίδευση

Το ΕΚΑΒ υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του και επαγγελματιών υγείας του ευρύτερου υγειονομικού χώρου σε θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας που επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις επιστημονικές εξελίξεις, μεριμνά για την ύπαρξη μελλοντικού στελεχιακού δυναμικού, ενώ στις προτεραιότητές του σημαντική θέση κατέχει και η εκπαίδευση στελεχών φορέων και κοινωνικών ομάδων, σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης

Το Ε.Κ.Α.Β. στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα πρώτων βοηθειών και πρόληψης ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά και της ανάδειξης του πλούσιου και κοινωνικά κρίσιμου έργου του καθιέρωσε την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης από τις 12 έως 19 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπ/σης και Πρόληψης του ΕΚΑΒ…

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ

To Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΕΚΑΒ είναι δημόσιο ΙΕΚ που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας παρέχει εκπαίδευση στην ειδικότητα «Διασώστης–Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
Στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ η προσφερόμενη κατάρτιση στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία.

Μάθετε περισσότερα για το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ…

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου αφορά ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν, άσχετα από την αιτία που το προκάλεσε και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τον πάσχοντα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Η εκπαίδευση στο Μετεκπαιδευτικό κέντρο παρέχεται δωρεάν στους γιατρούς που το παρακολουθούν.

Ενημερωθείτε για το Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ…

 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων σκοπό έχει την επικαιροποίηση γνώσεων και τεχνικών στην αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων στο προνοσοκομειακό χώρο. Το έτος 2005 με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η συνεχιζόμενη κατάρτιση αποκτά ενιαίο χαρακτήρα.

Μάθετε περισσότερα για την συνεχιζόμενη κατάρτιση…

Εκπαίδευση κοινωνικών ομάδων

Εκτός από τη κρίσιμη για τη δημόσια υγεία και κοινωνική ασφάλεια επιχειρησιακή δράση του  ΕΚΑΒ, βασική προτεραιότητα αποτελεί η δράση μας στο τομέα της εκπαίδευσης των επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Περισσότερα για την Εκπαίδευση Κοινωνικών Ομάδων…

Bear