Εκπαίδευση

Το ΕΚΑΒ υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του και επαγγελματιών υγείας του ευρύτερου υγειονομικού χώρου σε θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας που επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις επιστημονικές εξελίξεις, μεριμνά για την ύπαρξη μελλοντικού στελεχιακού δυναμικού, ενώ στις προτεραιότητές του σημαντική θέση κατέχει και η εκπαίδευση στελεχών φορέων και κοινωνικών ομάδων, σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς

Το ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας επανεκκίνησης της καρδιάς διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της ενέργειας είναι:
• Η προσέγγιση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης για την σημασία της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και της χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας και την αύξηση επιβίωσης των θυμάτων καρδιακής ανακοπής.
• Η παροχή βασικών γνώσεων στην αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων.
• Η πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του ΕΚΑΒ.

Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς 2021

Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς 2022

Εκδηλώσεις για την «Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς»

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τα στελέχη των Παραρτημάτων και των Τομέων του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς» (16/10/2021), διοργάνωσε με επιτυχία μια σειρά εκδηλώσεων με στόχο την προσέγγιση, την ευαισθητοποίηση (μέσω της πληροφόρησης) αλλά και στην εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με την εξέχουσα σημασία της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR/AED) για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πρακτικές ασκήσεις με σταθμούς δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση προπλασμάτων αλλά και Απινιδωτών, ενώ παράλληλα ενημερωνόντουσαν για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΚΑΒ και τον καθοριστικό ρόλο των Διασωστών και των Ιατρών του κατά την αντιμετώπιση οποιουδήποτε επείγοντος περιστατικού μέχρι την τελική διακομιδή του στον πλησιέστερο Σχηματισμό Υγείας.

Εκδηλώσεις για την «Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς»…

Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης

Το Ε.Κ.Α.Β. στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα πρώτων βοηθειών και πρόληψης ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά και της ανάδειξης του πλούσιου και κοινωνικά κρίσιμου έργου του καθιέρωσε την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης από τις 12 έως 19 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπ/σης και Πρόληψης του ΕΚΑΒ…

Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ΕΚΑΒ

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του ΕΚΑΒ είναι  δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας παρέχει  εκπαίδευση στην ειδικότητα «Διασώστης–Πλήρωμα Ασθενοφόρου».  Στη Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ η προσφερόμενη κατάρτιση στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία.

Μάθετε περισσότερα για τη Σ.Α.Ε.Κ. του ΕΚΑΒ…

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου αφορά ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν, άσχετα από την αιτία που το προκάλεσε και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τον πάσχοντα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Η εκπαίδευση στο Μετεκπαιδευτικό κέντρο παρέχεται δωρεάν στους γιατρούς που το παρακολουθούν.

Ενημερωθείτε για το Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ…

 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων σκοπό έχει την επικαιροποίηση γνώσεων και τεχνικών στην αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων στο προνοσοκομειακό χώρο. Το έτος 2005 με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η συνεχιζόμενη κατάρτιση αποκτά ενιαίο χαρακτήρα.

Μάθετε περισσότερα για την συνεχιζόμενη κατάρτιση…

Εκπαίδευση κοινωνικών ομάδων

Εκτός από τη κρίσιμη για τη δημόσια υγεία και κοινωνική ασφάλεια επιχειρησιακή δράση του  ΕΚΑΒ, βασική προτεραιότητα αποτελεί η δράση μας στο τομέα της εκπαίδευσης των επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Περισσότερα για την Εκπαίδευση Κοινωνικών Ομάδων…

Εκπαιδευτική δραστηριότητα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Τρίπολης

Οι Διασώστες και οι Ιατροί του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Τρίπολης, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων για τη παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τη παροχή Πρώτων Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις, ολοκλήρωσαν με επιτυχία μία σειρά εκπαιδεύσεων σε πολίτες των περιοχών της επιχειρησιακής ευθύνης τους.

Περισσότερα για την εκπαιδευτική δραστηριότητα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Τρίπολης

Bear