Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Η πλατφόρμα EKAB eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ pdf

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ pdf

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ E-CLASS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ pdf