Συντονιστικό Κέντρο

24ωρη λειτουργία με σκοπό να επιλαμβάνεται και να συντονίζει ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστάσεων την αντιμετώπιση των περιστατικών δίνοντας οδηγίες για πρώτες βοήθειες στους καλούντες καθώς και στο πλήρωμα των ασθενοφόρων με στόχο τη βέλτιστη έκβαση των ασθενών.

Σε περίπτωση μαζικού συμβάντος ενεργοποιεί την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας του ΕΚΑΒ δια της κινητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων δομών.

Bear