Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών

Ενεργοποίηση

Οι καταστάσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ΕΤΙΚ μπορεί να είναι:

 • Φυσική Μαζική Καταστροφή
 • Τεχνολογική Μαζική Καταστροφή
 • Μαζικό Συμβάν που αφορά τη Δημόσια Υγεία
 • Τρομοκρατικά συμβάντα που απειλούν τη Δημόσια Υγεία

Στις υποχρεώσεις του ΕΚΑΒ συγκαταλέγεται και η προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών σε ειδικές καταστάσεις όπως Μαζικές Απώλειες Υγείας από Τρομοκρατικές Ενέργειες με Όπλα Μαζικής Καταστροφής.

Αποστολή Ε.Τ.Ι.Κ.

To Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη σχεδίων καθώς και για την εφαρμογή τους σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και μαζικών απωλειών υγείας λόγω φυσικών η μη μαζικών καταστροφών. Τα σχέδια που συντάσσει το ΕΤΙΚ εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό του κράτους για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη Ξενοκράτης.

Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν γιατροί και πληρώματα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση μαζικών απωλειών υγείας λόγω μαζικών ατυχημάτων και καταστροφών. Στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης καλείται η υπηρεσία μας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στην υγειά των πολιτών από διαφόρων αντίξοες καταστάσεις με αίτιο φυσικές η τεχνολογικές καταστροφές, μαζί με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Αποστολή του ΕΤΙΚ είναι η εξασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας δια μέσω μιας ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε όλες τις καταστάσεις που απαιτούν παροχή επείγουσας προνοσοκομειακης φροντίδας σε μεγάλο αριθμό θυμάτων καθώς και ο συντονισμός μεταξύ προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής ανταπόκρισης. Η προστασία της υγείας καθώς και η διατήρηση της ζωής και της περιούσιας των πολιτών από τις επιδράσεις μιας φυσικής η τεχνολογικής καταστροφής είναι πάρα πολύ σημαντική .

Γι’αυτό όλοι οι εργαζόμενοι στο ΕΤΙΚ έχουν καθήκοντα αναφορικά με αυτό κατά τέτοιο τρόπο όπως τους επιβάλλεται από το νόμο η από τους ανωτέρους τους. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα αναφέρεται στις βασικές έννοιες και αρχές καθώς και στις διαδικασίες μέσω των οποίων θα παρασχεθεί άμεση και ικανοποιητική ιατρική φροντίδα σε πιθανά θύματα μιας φυσικής η μη μαζικής καταστροφής.

Στόχοι

Ελαχιστοποίηση της απώλειας ζωής και του ποσοστού των αναπηριών μέσω της έγκαιρης και κατάλληλης παροχής επείγουσας φροντίδας

 • Συντονισμός της ανταπόκρισης του ΕΤΙΚ με άλλους φορείς
 • Εξασφάλιση ενός συγκεκριμένου συστήματος διοίκησης ΕΤΙΚ
  Καθορισμός επικοινωνίας και κοινής ορολογίας.
 • Δυνατότητα ένταξης στο γενικότερο σχεδιασμό της χώρας για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (Ξενοκράτης)

Πεδίο Δράσης

 • Νομός Αττικής (Αθήνα και γύρω περιοχή)
 • Ελληνική επικράτεια (πρώτα ενεργοποιείται το κατά τόπους ΕΤΙΚ και εφόσον υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης συμμετέχουν ομάδες άλλων πόλεων/παραρτημάτων)
 • Συγκεκριμένες αποστολές στο εξωτερικό (εθελοντική συμμετοχή δηλωμένων ομάδων)

 

Δράσεις ΕΤΙΚ

Bear