Ιατρείο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ Δ.Α.Α. “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Στα πλαίσια λειτουργίας του Δ.Α.Α. “Ελ. Βενιζέλος” από την έναρξη 12/03/2001 έως και σήμερα 17/09/2004, λειτουργεί ιατρείο σε 24ωρη βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ, με την επωνυμία ΥΕΙΒΑ (υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας αερολιμένα). Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί μετά από σύμβαση μεταξύ Δ.Α.Α. “Ελ. Βενιζέλος” και Κ.Υ. ΕΚΑΒ Αθηνών. Στεγάζεται σε αυτόνομο κτίριο με ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους στο κτίριο 144 δίπλα στην πύλη 8 του αερολιμένα.

Το ιατρείο στελεχώνεται από ιατρούς πιστοποιημένους στην άσκηση της επείγουσας ιατρικής από ειδικευμένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι, χειρουργοί, καρδιολόγοι, παθολόγοι έχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα σε προγράμματα BLS – AED, ALS (ACLS), PHTLS, ATLS, ΕΠΙ (επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική), έχοντας την ανάλογη πιστοποίηση. Επίσης το ιατρείο στελεχώνεται με νοσηλευτές και διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων, πιστοποιημένους στην άσκηση της επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Ο αριθμός των υπηρετούντων συνολικά ανέρχεται στους 30 εργαζόμενους που εναλλάσσονται σε βάρδιες.

Ο εξοπλισμός του ιατρείου περιλαμβάνει:

2 ΚΙΜ (εξοπλισμένες με μόνιτορ απινιδωτή, αναπνευστήρα, παλμικό οξύμετρο, φιάλες οξυγόνου, φάρμακα τραυματολογικό υλικό, εξοπλισμό επείγουσας διασωλήνωσης)

ΤΕΠ – Ιατρείο:

  • Εξεταστικές κλίνες 2
  • Χώρος με 3 κλίνες ολιγόωρης παρακολούθησης αντιμετώπισης
  • Χώρος μικρής θεραπευτικής παρέμβασης
  • Δυνατότητα μικρών χειρουργικών παρεμβάσεων
  • Πλήρες αναλώσιμο ιατροφαρμακευτικό υλικό που καλύπτει όλο το φάσμα της επείγουσας φροντίδας
  • Απινιδωτής, μόνιτορ, ΗΚΓφος 12 απαγωγών, αναπνευστήρας, παλμικό οξύμετρο, πιεσόμετρο, εξοπλισμός επείγουσας διασωλήνωσης

Εξοπλισμός και χώροι εντός του αεροδρομίου:

  • Ειδικά εξοπλισμένο container για αντιμετώπιση μαζικών περιστατικών (περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος)
  • Ειδικός χώρος – κτίριο εντός του αεροδρομίου για περιπτώσεις λοιμώδους νόσου (SARS κλπ)
  • Ανάπτυξη δικτύου AED, στο χώρο του αεροσταθμού (αναχωρήσεις – αφίξεις)
  • Μικροί χώροι υγειονομικής κάλυψης (first aid rooms) εντός του αεροδρομίου 2 στο κεντρικό κτίριο (αναχωρήσεις – αφίξεις) και 2 στο δορυφορικό κτίριο (αναχωρήσεις – αφίξεις)

Αμεση προοπτική και υλοποίηση 2 κλινών ΜΑΦ εντός του ιατρείου, με πλήρη και ξεχωριστό εξειδικευμένο εξοπλισμό η κάθε μία για περιστατικά που χρήζουν εντατικής θεραπείας.

Το ιατρείο μέχρι σήμερα λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου (πύλη εισόδου της χώρας, πληθώρα εργαζομένων, μεγάλη παρουσία επισκεπτών και ταξιδιωτών), έχει αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό περιστατικών και έχει βοηθήσει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των ΤΕΠ στα νοσοκομεία εφημερίας ως επίσης και στην επίλυση θεμάτων υγείας σε άτομα που ταξιδεύουν άμεσα ή παρουσίασαν προβλήματα κατά την διάρκεια της πτήσης τους.

Bear