Προμήθειες Ασθενοφόρων για Παραρτήματα του ΕΚΑΒ με ίδιους πόρους ή αλλιώς επιστροφή στην κανονικότητα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθειες Ασθενοφόρων για Παραρτήματα του ΕΚΑΒ με ίδιους πόρους ή αλλιώς επιστροφή στην κανονικότητα

Το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ έχοντας πλήρη επίγνωση των αναγκών και των ενεργειών που πρέπει πραγματοποιηθούν, για να αντικατασταθεί ο γηρασμένος στόλος των οχημάτων που παρέλαβε, να καλυφθούν οι ανάγκες του και να ενισχυθεί η λειτουργία του, προχωρά στην Προμήθεια 28 επιπλέον Ασθενοφόρων οχημάτων τα οποία θα διατεθούν στα Παραρτήματα Πάτρας, Τρίπολης και Λαμίας.

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου, απεστάλησαν για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. οι τρεις διαγωνισμοί για τη συμπληρωματική προμήθεια Ασθενοφόρων οχημάτων τα οποία θα καλύψουν ανάγκες των ως άνω Παραρτημάτων.

Πέραν της προφανούς ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας του ΕΚΑΒ με νέα Ασθενοφόρα, η προμήθεια αυτή σηματοδοτεί και κάτι σημαντικό: Μετά την πρωτοφανή οικονομική κρίση, κύριος στόχος της οποίας μεταξύ άλλων αποτέλεσε και η Δωρεάν Δημόσια Υγεία, και μετά από επίμονες και σκληρές προσπάθειες, επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, η χρηματοδότηση του ΕΚΑΒ και η απελευθέρωση των δυνάμεων που αυτή συνεπάγεται, ανοίγουν νέες προοπτικές, αφήνοντας πίσω τις τραγικές ημέρες των Μνημονίων και της Υγειονομικής φτώχειας του πληθυσμού, που αυτά επέφεραν.

Το ΕΚΑΒ με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε το 2016 χρηματοδοτείται πλέον ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη δαπανών για Αεροδιακομιδές και πλωτές διακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών με ποσό 12.000.000 €. Μετά την εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλών για δύο έτη, τα αδιάθετα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται σήμερα για την ενίσχυση του στόλου του. Με τον τρόπο αυτό, ανταποκρινόμαστε έμπρακτα και με πληρότητα στην πάγια τα τελευταία χρόνια πολιτική του Υπουργείου Υγείας, για χρηστή διαχείριση και αξιοποίηση κάθε προσφερόμενου πόρου προς όφελος των πολιτών και ενός αναβαθμισμένου και σύγχρονου Δημόσιου συστήματος Υγείας.

Λίγα λόγια για τους διαγωνισμούς:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας είναι ύψους 1.978.000 € και διατίθεται από ιδίους πόρους, δηλ. από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ. Η προμήθεια αναλυτικά περιλαμβάνει 28 Ασθενοφόρα οχήματα για τα Παραρτήματα Πάτρας, Λαμίας και Τρίπολης, ως εξής :

  • Παράρτημα Πάτρας: 3 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ)

10 Ασθενοφόρα επειγόντων

1 Ασθενοφόρο επειγόντων Μ.Ο.

Σύνολο 14 Οχήματα

Σύνολο προϋπολογισμού: 1.042.840 €

  • Παράρτημα Τρίπολης: 7 Ασθενοφόρα επειγόντων

Σύνολο προϋπολογισμού: 467.480 €

  • Παράρτημα Λαμίας : 5 Ασθενοφόρα επειγόντων

2 Ασθενοφόρα επειγόντων Μ.Ο.

Σύνολο 7 Οχήματα

Σύνολο προϋπολογισμού: 467.480 €

Παράλληλα με τα παραπάνω, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια 100 νέων Ασθενοφόρων για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφέρειες, ενώ ήδη κατατέθηκε πρόταση για την προμήθεια 17 επιπλέον Ασθενοφόρων για τις επιχειρησιακές μονάδες του ΕΚΑΒ στην Κεντρική Ελλάδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ως εκ τούτου, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενέργειες για τη συνολική προμήθεια 145 νέων Ασθενοφόρων, ενώ ο σχεδιασμός του ΕΚΑΒ για το έτος 2019, περιλαμβάνει την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου του με την προμήθεια επιπλέον Ασθενοφόρων αλλά και μοτοσυκλετών.

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, όπως έχει διακηρύξει και στο παρελθόν, προχωρά με συντονισμένες προσπάθειες, με συνέργειες, με σχέδιο και αποφασιστικότητα και με την πλήρη στήριξη και συμπαράσταση της ηγεσίας του Υπ. Υγείας, στην ενίσχυση του στόλου των Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ με στόχο την πλήρη ανανέωσή του, προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά τη Δωρεάν Δημόσια Υγεία, τις ανάγκες της Κοινωνίας, τις ανάγκες όλων όσων υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια των Μνημονίων.

Τα συνολικά 309 καινούργια Ασθενοφόρα οχήματα, η απόκτηση των οποίων είτε ήδη έχει γίνει, είτε βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο των Διαγωνισμών και των Δωρεών που προαναφέρθηκαν (σ.σ. περιλαμβάνονται τα 143 του ΙΣΝ και τα 31 του ΤΑΠ), σε συνδυασμό με τα 90 Ασθενοφόρα που αποκτήθηκαν το 2016, έχουν ως αποτέλεσμα την ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ σε ποσοστό πάνω από το 50% μέσα μόλις σε τρία χρόνια. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη βούληση και την καθημερινή προσήλωση της Διοίκησης του ΕΚΑΒ στην ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της υπηρεσίας, προς όφελος της Κοινωνίας, της Δημόσιας Υγείας και των εργαζομένων σε αυτή.

Bear