Επίσκεψη εμπειρογνωμόνων του Ομοσπονδιακού Ταμείου Υποχρεωτικής Υγειονομικής Ασφάλισης της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FOMS). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσκεψη εμπειρογνωμόνων του Ομοσπονδιακού Ταμείου Υποχρεωτικής Υγειονομικής Ασφάλισης της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FOMS).

Στις 30/05/2016 επισκέφθηκε το ΕΚΑΒ αποστολή του Ομοσπονδιακού Ταμείου Υποχρεωτικής Υγειονομικής Ασφάλισης της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FOMS) αποτελούμενη από έντεκα εμπειρογνώμονες. Το FOMS στα πλαίσια λειτουργίας του μελετά τις εμπειρίες άλλων χωρών σε ότι αφορά το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό σύστημα υγείας οργανισμών και εταιρειών. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του συστήματος υγείας της Ελλάδας ζήτησε να επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς ΕΚΑΒ, ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΟΠΥΥ.

 

Δελτίο Τύπου

Bear