Συμμετοχή του Ε.Κ.Α.Β. στο πρόγραμμα ασκήσεων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας EU PROMETHEUS 2014 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συμμετοχή του Ε.Κ.Α.Β. στο πρόγραμμα ασκήσεων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας EU PROMETHEUS 2014

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση τόσο της αποτελεσματικότητας όσο και του συντονισμού των μονάδων του, στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει στο πρόγραμμα ασκήσεων Προμηθέας 2014.

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου

Prometheus1

Prometheus2

Prometheus3

Prometheus4

Prometheus5

Prometheus6

Prometheus7

Prometheus8

Prometheus9

Bear