Ενίσχυση του Ε.Κ.Α.Β. με σύγχρονη θερμοκοιτίδα νεογνών από το Γ.Ν.-Κ.Υ Κύμης. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενίσχυση του Ε.Κ.Α.Β. με σύγχρονη θερμοκοιτίδα νεογνών από το Γ.Ν.-Κ.Υ Κύμης.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την ενίσχυση αλλά και πληρέστερη παροχή υπηρεσιών άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας εξοπλίστηκε με μία επιπλέον σύγχρονη ειδική θερμοκοιτίδα διακομιδής νεογνών η οποία παραχωρήθηκε από το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης στο τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών.

Δελτίο Τύπου

Bear