Ενημέρωση ΕΚΑΒ για κινητά τηλέφωνα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενημέρωση ΕΚΑΒ για κινητά τηλέφωνα

Στις 26/10/2017 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, στην ημερήσια διάταξη του οποίου περιλαμβανόταν ως θέμα και η εισήγηση του Προέδρου του ΕΚΑΒ για αγορά τριών τηλεφωνικών συσκευών. Το εν λόγω θέμα όμως ουδέποτε συζητήθηκε στο συμβούλιο και ως εκ τούτου ουδέποτε πάρθηκε οποιαδήποτε εγκριτική ή απορριπτική απόφαση επ΄ αυτού, όπως έσπευσαν να δημοσιεύσουν οι εντεταλμένοι υπεργολάβοι της παραπληροφόρησης.

Ως εκ τούτου αισθανόμαστε την αυτονόητη υποχρέωση να ενημερώσουμε εμείς για τα πραγματικά γεγονότα, εφόσον αυτοί που κατ΄ επάγγελμα οφείλουν να το κάνουν, επιλέγουν να δημοσιεύουν τη μισή αλήθεια.

Στην από 24/10/2017 εισήγηση του Προέδρου του ΕΚΑΒ, για την αγορά τριών κινητών συσκευών προς εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του Προέδρου και των 2 Αντιπροέδρων, αντί να γραφτεί ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 1.000€ με ΦΠΑ είναι το αιτούμενο χρηματικό ποσό για την αγορά και των τριών τηλεφωνικών συσκευών, αναγράφηκε από παραδρομή, η φράση «ανά συσκευή». Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, μόλις αντιλήφθηκε την εν λόγω παραδρομή, άμεσα ανακάλεσε το εν λόγω θέμα με αποτέλεσμα αυτό να μην συζητηθεί ποτέ στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Η επιβεβαίωση των προαναφερομένων συνάγεται από το αδιαμφισβήτητο γεγονός της μη λήψης καμίας απόφασης από το Δ.Σ., ούτε καν απορριπτικής για την αγορά των τηλεφωνικών συσκευών, όπως ψευδώς αναφέρεται στα σημερινά παραπλανητικά δημοσιεύματα.

Προφανώς, αυτοί που επέλεξαν την παραπλάνηση από την ενημέρωση της κοινής γνώμης, δεν είχαν κατά νου να παραθέσουν τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία με ένα απλό τηλεφώνημα στον Πρόεδρο ή σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ενημερωθούν, αλλά προέταξαν την εξυπηρέτηση προσωπικών μικροκομματικών συμφερόντων, του παλαιού συστήματος διαφθοράς και διαπλοκής. Ενός διεφθαρμένου πολιτικά συστήματος που ζούσε και τρεφόταν με ψεύδη και λάσπη, που ενίοτε τα έριχναν χωρίς καμία αναστολή και στον ανεμιστήρα.

Παρακαλούμε και προκαλούμε όποιον έχει την απορριπτική κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. για την αγορά των εν λόγω τηλεφωνικών συσκευών, να μας την προσκομίσει γιατί την αναζητούμε κι εμείς.

Το ψέμα έχει κοντά πόδια!!!

Bear