Ενημέρωση αναφορικά με το θέμα των θερινών αδειών του 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενημέρωση αναφορικά με το θέμα των θερινών αδειών του 2017

Την Παρασκευή 30/06/2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του ΕΚΑΒ και της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Αθηνών, με θέμα την οριστικοποίηση των θερινών αδειών των εργαζομένων για το έτος 2017. Επίσης, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Δ/νσης Νοσηλευτικής και του Γραφείου Κίνησης της υπηρεσίας.

Ως Διοίκηση, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η όποια διευθέτηση του ζητήματος των αδειών των εργαζομένων, θα πρέπει πρωτίστως να λαμβάνει υπ’ όψη την εξασφάλιση της επαρκούς κάλυψης και εξυπηρέτησης των αναγκών της Κοινωνίας και της Δημόσιας Υγείας, και ταυτόχρονα να λαμβάνει υπ’ όψη τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Είναι γνωστό και κοινώς αποδεκτό πλέον, ότι η παρούσα Διοίκηση παρέλαβε έναν γηρασμένο στόλο Ασθενοφόρων οχημάτων, δεδομένου ότι το ΕΚΑΒ είχε να προμηθευτεί οχήματα από το 2004 και μια υπηρεσία υποστελεχωμένη σε μεγάλο βαθμό. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Επίσης, είναι γνωστό ότι όλα τα προηγούμενα έτη κατά τη θερινή περίοδο και προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς όλες οι άδειες των εργαζομένων, απαιτούνταν 2 έως 3 ημέρες επιπλέον εργασία ανά εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Η Διοίκηση αφού προχώρησε σε προσεκτική μελέτη και αξιολόγηση όλων των στοιχείων, θεωρεί ότι για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και ταυτόχρονα την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, για την τρέχουσα θερινή περίοδο απαιτούνται 2 επιπλέον ημέρες εργασίας ανά εργαζόμενο. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ένας σταθερός αριθμός Ασθενοφόρων, ικανός σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας στο Λεκανοπέδιο.

Ως Διοίκηση είμαστε πεπεισμένοι, ότι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ με έντονο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας, θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και την τρέχουσα περίοδο, όπως άλλωστε έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η αυταπάρνηση και η υπευθυνότητα με την οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους σε καθημερινή βάση όλοι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, είναι η καλύτερη απόδειξη, ότι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και η κάλυψη των έκτακτων αναγκών της Κοινωνίας, είναι πάνω απ΄ όλα και από όλους!!!

Bear