Ε.Κ.Α.Β.: Διευκρίνηση σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Αντιπρόεδρο κο Κωστόπουλο Νικόλαο – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ε.Κ.Α.Β.: Διευκρίνηση σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Αντιπρόεδρο κο Κωστόπουλο Νικόλαο

Κατόπιν των σημερινών δημοσιευμάτων σχετικά με ταξίδι που φέρεται να πραγματοποίησε ο τωρινός Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας κο Κωστόπουλος Νικόλαος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β., αποτελώντας το ανώτατο όργανο διοίκησης του Οργανισμού, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κο Παπαγιαννίδη Δημήτριο [Αντιναύαρχος Π.Ν. (Ε.Α.)], τους Αντιπροέδρους κο Κωστόπουλο Νικόλαο (πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) & κύριο Συγγελάκη Αριστομένη και τα λοιπά μέλη του (τον Εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον Εκπρόσωπο των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ στο Ε.Κ.Α.Β., Εκπρόσωπος λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β.)

Δελτίο Τύπου

Bear