Ε.Κ.Α.Β.: Ανακοίνωση σχετικά με την επιχειρησιακή αντιμετώπιση δύο περιστατικών που έχρηζαν άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας στη Σάμο. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ε.Κ.Α.Β.: Ανακοίνωση σχετικά με την επιχειρησιακή αντιμετώπιση δύο περιστατικών που έχρηζαν άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας στη Σάμο.

Κατόπιν δημοσιευμάτων σχετικά με την επιχειρησιακή αντιμετώπιση από το Ε.Κ.Α.Β. δύο περιστατικών που έχρηζαν παροχής άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας, στις 24 Δεκεμβρίου στη Σάμο, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής:

Δελτίο Τύπου

Bear