Ε.Κ.Α.Β.: Άμεση δημιουργία Τομέα του Οργανισμού στη Νότια Ρόδο και τοποθέτηση Ασθενοφόρου στο Κ.Υ. Έμπωνα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ε.Κ.Α.Β.: Άμεση δημιουργία Τομέα του Οργανισμού στη Νότια Ρόδο και τοποθέτηση Ασθενοφόρου στο Κ.Υ. Έμπωνα

Η διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. στοχεύοντας στην βέλτιστη παροχή υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, αποφάσισε την άμεση δημιουργία Τομέα του Οργανισμού στη Νότια Ρόδο αλλά και την τοποθέτηση Ασθενοφόρου στο Κ.Υ. του Έμπωνα.

δελτίο τύπου

Bear