ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Αθήνα  31  Αυγούστου  2018 

Με αφορμή την τρίτη υποβαλλόμενη πρόταση ενδυνάμωσης επιχειρησιακών βάσεων του ΕΚΑΒ (έδρες Παραρτημάτων, Τομείς, Βάσεις Ασθενοφόρων), παρουσιάζουμε ορισμένα στοιχεία, για τις μέχρι τώρα μεταθέσεις στην υπηρεσία.

Από τα τέλη του 2015 που ανέλαβε η παρούσα Διοίκηση, έως τώρα,  έχουν ικανοποιηθεί 121 αιτήσεις μεταθέσεων για διαφόρους λόγους (τακτικές, λόγοι υγείας, πολυτεκνία, αμοιβαίες, υποχρεωτικές συνυπηρετήσεις κ.λπ.) μετά τιτάνια προσπάθεια από το Γρ. Προσωπικού  την Γραμματεία του Υ.Σ. και το ίδιο το Υ.Σ., προκειμένου να εξεταστούν οι πάνω από 1.000 αιτήσεις μετάθεσης, οι οποίες είχαν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα έτη.

Από αυτές οι 77 αφορούσαν κυρίως τακτικές μεταθέσεις μετά από τις δυο δημόσιες προσκλήσεις ενδυνάμωσης επιχειρησιακών βάσεων, 35 αμοιβαίες μεταθέσεις και 9 υποχρεωτικές συνυπηρετήσεις.

Από Αθήνα προς άλλους προορισμούς, μετατέθηκαν 39 υπάλληλοι με μεταθέσεις και 4 με υποχρεωτική συνυπηρέτηση.

Από νησιωτικές επιχειρησιακές βάσεις μετακινήθηκαν 8 υπάλληλοι (λόγοι υγείας, πολυτεκνία), ενώ ταυτόχρονα άλλοι τόσοι μετακινήθηκαν και προς αυτές χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των Παραρτημάτων.

Οι λοιπές μετακινήσεις αφορούσαν τις υπόλοιπες επιχειρησιακές βάσεις της ηπειρωτικής χώρας.

Επίσης το 2016 και το 2017 προσελήφθησαν, πάνω από 300 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από τους οποίους 171 για το Παράρτημα Αττικής, επίσης στο Παράρτημα Αττικής προσλήφθηκαν 14 υπάλληλοι βάσει του Ν. 2643/98, ενώ είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη 40 επιπλέον υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας, από τους οποίους οι 16 προβλέπονται για το Παράρτημα Αττικής.

Στους προηγούμενους αριθμούς δεν συνυπολογίζονται οι ενισχύσεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ τόσο στη νησιωτική χώρα όσο και στην ηπειρωτική, καθώς και οι ενίσχυση με το Πρόγραμμα του Υπ. Υγείας μέσω ΟΑΕΔ.

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, θα συνεχίσει την ενίσχυση της υπηρεσίας για τις υφιστάμενες ανάγκες της Κοινωνίας και της Δημόσιας Υγείας, με τον εξορθολογισμό της κατανομής του προσωπικού και με βάση όλες τις  δυνατότητες για ενίσχυση της υπηρεσίας που υπάρχουν, τηρώντας  απαρέγκλιτα τους κανόνες του Δημοσίου Δικαίου, την διαφάνεια, την ισότητα και την ισονομία, απέναντι σε όλους τους υπάλληλους της υπηρεσίας.

Bear