Διευκρινήσεις σχετικά με δημοσιοποίηση και παρερμηνεία υπηρεσιακού εγγράφου του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διευκρινήσεις σχετικά με δημοσιοποίηση και παρερμηνεία υπηρεσιακού εγγράφου του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Αθήνα, 28  Ιανουαρίου 2022

 

Διευκρινήσεις σχετικά με δημοσιοποίηση και παρερμηνεία
υπηρεσιακού εγγράφου του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ.

Κατόπιν δημοσιοποίησης του από 27/1/2022 υπηρεσιακού εγγράφου του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) προς τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Σχηματισμών της χώρας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ουδεμία σχέση έχει με τη διαχείριση της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ».
Ως γνωστόν, βάσει νόμου, στις αρμοδιότητες του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ έχει ενταχθεί η συντονιστική εποπτεία  όλων των Υγειονομικών φορέων της χώρας και το συγκεκριμένο έγγραφο ήταν ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΟ, ενώ έχει αποσταλεί άλλες 6 φορές (8/1/2020, 14/3/2020, 4/5/2020, 17/7/2020, 14/12/2020 και 5/8/2021, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην αρχή του εγγράφου) και αποκλειστικά σχετιζόμενο με τη διαχρονική υποχρέωση των Διοικήσεων των Υγειονομικών Σχηματισμών για την επιχειρησιακή ενημέρωση του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ (όπως άλλωστε ίσχυε και κατά τη λειτουργία του πρώην ΕΚΕΠΥ).

Ανακοίνωση 28-01-2022

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κεντρική Υπηρεσία:

Τέρμα Οδού Υγείας

115 27 Αθήνα

T.: 213 214 3000, F.: 213 214 3222

E.: ekab@ekab.gr, url:www.ekab.gr

Bear