Ε.Κ.Α.Β.: Παραλαβή σύγχρονης θερμοκοιτίδας νεογνών από το Γ.Ν. Χαλκίδας & συνάντηση του Προέδρου με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ε.Κ.Α.Β.: Παραλαβή σύγχρονης θερμοκοιτίδας νεογνών από το Γ.Ν. Χαλκίδας & συνάντηση του Προέδρου με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της Διοίκησης του για την ενίσχυση αλλά και πληρέστερη παροχή υπηρεσιών άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας, εξοπλίστηκε με μία επιπλέον σύγχρονη ειδική θερμοκοιτίδα διακομιδής νεογνών κατόπιν παραχώρησης της από το Γ.Ν. Χαλκίδας στο τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών.

Δελτίο Τύπου

Bear