Πρόσληψη 50 επιπλέον Διασωστών του ΕΚΑΒ, ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσληψη 50 επιπλέον Διασωστών του ΕΚΑΒ, ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στις 28 Ιανουαρίου 2016 η Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», και σε συνεργασία με τις δομές του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ως φορέα υλοποίησης), ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόσληψης 50 νέων Διασωστών (κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων).

Δελτίο Τύπου

Bear