Επίσκεψη προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στη Ρόδο (4 & 5 Μαΐου 2015). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσκεψη προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στη Ρόδο (4 & 5 Μαΐου 2015).

Ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. κος Παπαευσταθίου Νίκος, στα πλαίσια του σχεδίου της Διοίκησης του Οργανισμού σχετικά με τη επίλυση των προβλημάτων αλλά και την ευρύτερη επιχειρησιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Παραρτημάτων και των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β. στην περιφέρεια, πραγματοποίησε στις 4 & 5 Μαΐου 2015 προγραμματισμένη επίσκεψη στον Τομέα του Ε.Κ.Α.Β. της Ρόδου.

Ανακοίνωση

Bear