Διευκρινήσεις αναφορικά με το πρόγραμμα για τις «Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ», στη Λάρισα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διευκρινήσεις αναφορικά με το πρόγραμμα για τις «Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ», στη Λάρισα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2023

Διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις «Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ», στη Λάρισα.

 

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις «Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ» στη Λάρισα, και με γνώμονα την αποκατάσταση της πλήρους αλήθειας αλλά και της ορθής ενημέρωσης όλων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Το έργο «Δράσεις Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΚΑΒ», με κωδικό ΟΠΣ 5074725, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου (ΕΠ ΜΔΤ) / ΕΣΠΑ 2014-2020 και τελεί υπό τον έλεγχο των αρμοδίων εποπτευουσών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Για την ανάδειξη της αναδόχου εταιρείας διεξήχθη Διεθνής Διαγωνισμός και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες, από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, διαδικασίες. Επιπρόσθετα το εν λόγω έργο, πριν από την φάση της έναρξης υλοποίησης, ελέγχθηκε ως προς τις ακολουθημένες διαδικασίες από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όσον αφορά τη χρήση μονοκινητήριου ελικόπτερου τύπου ΑΒ 206, που χρησιμοποιήθηκε στην έως τώρα διεξαχθείσα εκπαιδευτική διαδικασία στη Λάρισα, ισχύουν τα εξής:

1- Σύμφωνα με τον ανάδοχο του έργου, το προαναφερθέν ελικόπτερο χρησιμοποιείται επικουρικά και μόνο για εκπαιδευτικά αντικείμενα που αφορούν στην προσομοίωση διαδικασιών (ασφάλεια προσωπικού και εξοπλισμού, σωστικά μέσα, ασφάλιση φορείου και ασθενούς στην καμπίνα, ασφάλιση υγειονομικού εξοπλισμού κλπ).
2- Το συγκεκριμένο ελικόπτερο (ΑΒ 206), είναι το μοναδικό μονοκινητήριο ελικόπτερο εκ των συνολικά πέντε (5) ελικοπτέρων που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία καθόσον όλα τα υπόλοιπα είναι δικινητήρια.
3- Παρόλο ότι για το παραπάνω έργο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τρία (3) ελικόπτερα (όπως ορίζεται στη Σύμβαση) χρησιμοποιούνται πέντε (5) έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κατάρτιση των διασωστών & ιατρών του ΕΚΑΒ.
4- Σε όλα τα ελικόπτερα, βάσει της σύμβασης του έργου, υπάρχει ο προβλεπόμενος εξοπλισμός ενώ εκτός από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση εκπαιδευτές τα συνοδεύουν και τα πληρώματα που τα επανδρώνουν.
5- Στο ΕΚΑΒ Λάρισας η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα πάντα με τον αρχικό σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου, απομένοντας η κατάρτιση των διασωστών και ιατρών του ΕΚΑΒ σε ελικόπτερο HEMS A-109 SP.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

Κεντρική Υπηρεσία: Τέρμα Οδού Υγείας, 11527 Αθήνα, Αττική.

T.: (+30) 213 214 3000, email: ekab@ekab.gr.

 

 

Δελτίο Τύπου 06/12/2023

Bear