Συνάντηση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. (Πειραιώς & Αιγαίου) με την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνάντηση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. (Πειραιώς & Αιγαίου) με την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β.

Στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του Ε.Κ.Α.Β. στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαϊου 2013, συνάντηση της Διοίκησης και του Επιτελικού Προσωπικού με τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Πειραιώς και Αιγαίου) Ιωάννη Ευδοκιμίδη, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση αλλά και τον συντονισμό του έργου του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών της εν λόγω περιφέρειας.

Δελτίο Τύπου

Bear