Αναρτήσεις κατηγορίας Στατιστικά

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 09.12.2019

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Δευτέρα 09/12/2019 είναι: Βάρδια Μέσα Πρωινή: 71 Απογευματινή: 70 Νυχτερινή: 33 09.12.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 08.12.2019

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες διακομιδές ασθενών την Κυριακή 08/12/2019 είναι: Βάρδια Μέσα Πρωινή: 61 Απογευματινή: 58 Νυχτερινή: 34 08.12.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 07.12.2019

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες διακομιδές ασθενών το Σάββατο 07/12/2019 είναι: Βάρδια Μέσα Πρωινή: 59 Απογευματινή: 60 Νυχτερινή: 35 07.12.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 06.12.2019

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Παρασκευή 06/12/2019 είναι: Βάρδια Μέσα Πρωινή: 72 Απογευματινή: 67 Νυχτερινή: 36 06.12.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 05.12.2019

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Πέμπτη 05/12/2019 είναι: Βάρδια Μέσα Πρωινή: 70 Απογευματινή: 67 Νυχτερινή: 31 05.12.2019

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 04.12.2019

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Τετάρτη 04/12/2019 είναι: Βάρδια Μέσα Πρωινή: 69 Απογευματινή: 70 Νυχτερινή: 32 04.12.2019

Bear