Αναρτήσεις κατηγορίας Στατιστικά

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 20.01.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών τη Δευτέρα 20/01/2020 είναι: 20-01-2020      

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 19.01.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Κυριακή 19/01/2020 είναι: 19-01-2020

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 18.01.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών το Σάββατο 18/01/2020 είναι: 18-01-2020  

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 17.01.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Παρασκευή 17/01/2020 είναι: 17-01-2020    

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 16.01.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Πέμπτη 16/01/2020 είναι: 16-01-2020

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 15.01.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών την Τετάρτη 15/01/2020 είναι: 15-01-2020

Bear