Αναρτήσεις κατηγορίας Στατιστικά

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 16.02.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών στις 16/02/2020 είναι: 16-02-2020  

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 15.02.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών στις 15/02/2020 είναι: 15-02-2020

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 14.02.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών στις 14/02/2020 είναι: 14-02-2020

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 13.02.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών στις 13/02/2020 είναι: 13-02-2020

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 12.02.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών στις 12/02/2020 είναι: 12-02-2020

Ημερήσια δύναμη ασθενοφόρων ΚΥ στις 11.02.2020

Τα διαθέσιμα μέσα (ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες και μοτοσυκλέτες) που χρησιμοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ για επείγουσες και δευτερογενείς διακομιδές ασθενών στις 11/02/2020 είναι: 11-02-2020

Bear