Αναρτήσεις κατηγορίας Προσωπικό

Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ)

Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ).  Α) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-1-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ.pdf   B) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “2 ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εξειδίκευση στη ΜΕΝΝ για τις ανάγκες Κινητής […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Τομέα Κομοτηνής

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και των εκτάκτων καταστάσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-19, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ στον Τομέα Κομοτηνής του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης για  χρονικό διάστημα  δύο (2) μηνών.           Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς […]

Αμοιβαίες μεταθέσεις Ιανουαρίου 2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για αμοιβαίες μεταθέσεις του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ιανουαρίου 2022, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43) Σύνδεσμος προς το έγγραφο  

Αμοιβαίες μεταθέσεις Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ιανουαρίου 2022, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)   Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Τομέα Ξάνθης

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και των εκτάκτων καταστάσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-19, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ στον Τομέα Ξάνθης του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης για  χρονικό διάστημα  δύο (2) μηνών. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα […]

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2022

Ανακοινώνεται ότι στις  13/12/2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:30 στο γραφείο  του Διευθυντή  του Παραρτήματος Μυτιλήνης στον Τομέα Ρόδου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση : Α. Επιτροπών  προμήθειας γενικού υλικού Β. Επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών. Γ.  Επιτροπών ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών. Δ. Επιτροπών απομαγνητοφώνησης. για […]

Bear