Αναρτήσεις κατηγορίας Προσωπικό

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Επισυνάπτεται ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, όπως αντλήθηκε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Τομέα Χανίων

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και των εκτάκτων καταστάσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-19, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση τεσσάρων (04) Πληρωμάτων Ασθενοφόρων – Διασωστών από την Κ.Υ και τα  Παραρτήματα του ΕΚΑΒ στο Τομέα Χανίων του ΕΚΑΒ Ηρακλείου  για το μήνα Αύγουστο.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ομάδων πληθυσμού και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ &  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π/Α ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΚΑΒ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2022-2023 Στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ : α) Oμάδων  Πληθυσμού  (με βάση  τις υπ. αριθμ.  4/2-7-07 & 2/25-09-2015 αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκαν με τις 24/22-8-07 […]

Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικών πινάκων εκλογέων 2022

Σχετ.: 1.  Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/10294/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου        Διοικητικής  Ανασυγκρότησης. 2. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ενημερώνουμε ότι την 15-7-2022, ημέρα Παρασκευή, θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. Η […]

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.: 1. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24.06.2022 εγκύκλιος του      Υπουργείου     Εσωτερικών. 2. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.09.1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ελέγχου της έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη […]

Αμοιβαίες μεταθέσεις Ιουλίου 2022

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ιουλίου 2022, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43) Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων Ιουλίου 2022

Bear