Αναρτήσεις κατηγορίας Προσωπικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Τομέα Καστοριάς

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα  Φεβρουάριο – Μάρτιο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς τα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 05-02-2024. Οι Διευθυντές να αποστείλουν τις αιτήσεις στο […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των Παραρτημάτων Λαμίας και Πάτρας

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα  Φεβρουάριο – Μάρτιο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς τα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 26-01-2023. Οι Διευθυντές να αποστείλουν τις αιτήσεις στο Γραφείο Προέδρου ανεξαρτήτως […]

Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Ιανουαρίου 2024

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων περιόδου Ιανουαρίου 2024, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43).   Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Ανάρτηση Πίνακα επανακατάταξης και τελικής μοριοδότησης Υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων, της υπ’ αριθμ. 377/15-03-2023 Απόφασης- Προκήρυξης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Ανακοινώνεται σήμερα Τρίτη 09/01/2024 ο Πίνακας επανακατάταξης και τελικής μοριοδότησης των Υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων , για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΡΛΑΝ645ΦΥΟ-ΑΣΠ και προκηρύχθηκαν με την υπ’ […]

Ανάρτηση Πίνακα με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, προκήρυξης (2023) επί θητεία θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται σήμερα Παρασκευή 08/12/2023 ο Πίνακας με την μοριοδότηση, τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες και την σειρά κατάταξης των Υποψηφίων, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: ΡΛΑΝ645ΦΥΟ-ΑΣΠ και προκηρύχθηκαν με την […]

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου και των Τομέων του οικονομικού έτους 2024, καθώς επίσης την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής για το έτος 2023.

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023, και ώρα 12:30 στο γραφείο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης του ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας, κ. Γιαννακουδάκη Νικόλαου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών πρόχειρων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών, εργασιών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο του Παραρτήματος Ηρακλείου και των Τομέων […]

Bear