Αναρτήσεις κατηγορίας Προσωπικό

Ανάρτηση Aυτοματοποιημένου Kαταλόγου υποψηφίων ιατρών ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Αυτοματοποιημένου Καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, της με αριθμ. πρωτ.12906/23-03-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 24-03-2021) Απόφαση – Προκήρυξη του ΕΚΑΒ με θέμα : «Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)» ΑΔΑ: 6B0OOΡ1Π-10Κ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./οικ.18203/23-03-2021 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ […]

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 2ου τριμήνου 2021

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 2ου τριμήνου 2021, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43) Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων 2ου τριμήνου 2021

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)-Ορθή Επανάληψη

Προκηρύσσουμε την πλήρωση (16) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως ορίσθηκε από την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./οικ.18203/23/03/2021  ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, αρχίζει στις 29-03-2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 09-04-2021 ώρα 12:00.   Σύνδεσμος προς το έγγραφο  

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

Προκηρύσσουμε την πλήρωση (16) θέσεων επί θητεία  ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως ορίσθηκε από την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./οικ.18203/23/03/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, αρχίζει στις 29-03-2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 09-04-2021 ώρα 12:00. Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 4ου τακτικού και 4ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ6/11-02-2021 (Θέμα 21) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 24/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 4ου τακτικού και  4ου  αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2021. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων […]

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ7/23-02-2021 (Θέμα 58) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού. Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συμμετείχαν ως μέλη στην επιτροπή διενέργειας του […]

Bear