Αναρτήσεις κατηγορίας Προσωπικό

Αμοιβαίες μεταθέσεις περιόδου Ιουλίου 2024

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων περιόδου Ιουλίου 2024, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)   Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.: 1. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1340/11527/18-06-2024 με ΑΔΑ: 94ZZ46MTL6-K1M εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.09.1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ελέγχου της έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) […]

Ανάρτηση οριστικών πινάκων εκλογέων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.: 1.  Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1340/11527/18-06-2024 με ΑΔΑ: 94ZZ46MTL6-K1M εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ενημερώνουμε ότι σήμερα 05-7-2024, ημέρα Παρασκευή, θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ομάδων πληθυσμού και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ &  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π/Α ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΚΑΒ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2024-2025 Στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ : α) Oμάδων  Πληθυσμού  (με βάση  τις υπ. αριθμ.  4/2-7-07 & 2/25-09-2015 αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκαν με τις 24/22-8-07 […]

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων εκλογέων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.: Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1340/11527/18-06-2024 με ΑΔΑ:   94ZZ46MTL6-K1M εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ενημερώνουμε ότι την 28.06.2024, ημέρα Παρασκευή, θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. […]

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 13/16-04-2024, (θέμα 21) για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους από την επιτροπή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό έτους 2024 της Κ.Υ του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 21/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους από την επιτροπή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό έτους 2024 της Κ.Υ του ΕΚΑΒ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί […]

Bear