Αναρτήσεις κατηγορίας Αθήνα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 39/17ΕΠ/2017

Αναφορικά με τον επαναληπτικό διαγωνισμό προμήθειας ελαστικών επίσωτρων των υπηρεσιακών οχημάτων της ΚΥ του ΕΚΑΒ (αρ.διακ. 39/17ΕΠ), δίδονται διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων συμμετέχουσας εταιρίας. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κουτιών αρχείου για την ΚΥ του ΕΚΑΒ

Αριθμός διακήρυξης: 58/16 Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου) Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (2)

Αριθμός διακήρυξης: 32/16/2 Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου) Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια σπιράλ αναπνευστήρα, γωνιώδες συνδετικό, βασικό καλώδιο ασθενούς λήψεως ηκγ

Αριθμός διακήρυξης: 57/16 Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου) Ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Αριθμός διακήρυξης: 56/16 Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου) Ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικής

Αριθμός διακήρυξης: 24/16/2Είδος: Προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικήςΤόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 (Γρ. Πρωτοκόλλου)Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016Ώρα: 12:00Διακήρυξη

Bear