Αναρτήσεις κατηγορίας Μικροπρομήθειες

Προμήθειες ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Τομέας Χίου (ΑΕ 257) 18-11-2016 έως 22-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρα του Τομέα με ΧΕΠ

AE 257/27-10-16: Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρα του Τομέα με ΧΕΠ

Προμήθειες ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (ΑΕ 226) 17-11-2016 έως 22-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικού για ασθενοφόρο Mercedes Sprinter με ΧΕΠ

ΑΕ 226/11-10-2016: Προμήθεια ανταλλακτικού για ασθενοφόρο Mercedes Sprinter με ΧΕΠ

Προμήθειες ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (ΑΕ 266) 17-11-2016 έως 22-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικού για ασθενοφόρο VW Transporter με ΧΕΠ

ΑΕ 266/04-11-2016: Προμήθεια ανταλλακτικού για ασθενοφόρο VW Transporter με ΧΕΠ

Προμήθειες ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (ΑΕ 278) 17-11-2016 έως 22-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής μπεκ για ασθενοφόρο μάρκας VW Transporter με ΧΕΠ

AE 278/16-11-16: Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής μπεκ για ασθενοφόρο μάρκας VW Transporter με ΧΕΠ

Προμήθειες ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (ΑΕ 129) 17-11-2016 έως 22-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών φανοποιοίας για ασθενοφόρο μάρκας Citroen Jumper με ΧΕΠ

AE 129/09-06-16: Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών φανοποιοίας για ασθενοφόρο μάρκας Citroen Jumper με ΧΕΠ

Προμήθειες ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (ΑΕ 275) 17-11-2016 έως 22-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών ρεκτιφιέ για ασθενοφόρο μάρκας Mercedes Sprinter 314 με ΧΕΠ

AE 275/14-11-16: Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών ρεκτιφιέ για ασθενοφόρο μάρκας Mercedes Sprinter 314 με ΧΕΠ

Bear