Αναρτήσεις κατηγορίας Ηράκλειο

Κατανομή voucher ΕΚΑΒ Ηρακλείου

Λόγω της μη αποδοχής ορισμένων εκ των επιλαχόντων της κλήρωσης για τα voucher του Ξενοδοχειακού Ομίλου “Ghotels”, παρακαλούνται όσοι εργαζόμενοι του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου ενδιαφέρονται, όπως καταθέσουν την αίτησή τους στο Τμήμα Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας (e-mail: grammateia@ekab.gr) έως την Παρασκευή 14-08-2020 για την κατανομή των υπολειπόμενων voucher. Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των αιτήσεων […]

Προμήθειες ΕΚΑΒ Ηρακλείου (ΑΕ 246 & 248) 18-11-2016 έως 30-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών & την πραγματοποίηση εργασιών σε ασθενοφόρο VW

ΑΕ 246: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής ασθενοφόρου VW ΑΕ 248: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρο VW

Προμήθειες ΕΚΑΒ Ηρακλείου (ΑΕ 245 & 247) 18-11-2016 έως 30-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών & την πραγματοποίηση εργασιών σε ασθενοφόρο VW

ΑΕ 245: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής ασθενοφόρου VW ΑΕ 247: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρο VW

Προμήθειες ΕΚΑΒ Ηρακλείου (ΑΕ 242) 15-11-2016 έως 28-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών φανοποιείας βαφής ασθενοφόρου

ΑΕ 242: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών φανοποιείας βαφής ασθενοφόρου

Προμήθειες ΕΚΑΒ Ηρακλείου (ΑΕ 240) 15-11-2016 έως 28-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών ζυγοστάθμισης ευθυγράμμισης οχημάτων ασθενοφόρων

ΑΕ 240: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών ζυγοστάθμισης ευθυγράμμισης οχημάτων ασθενοφόρων

Προμήθειες ΕΚΑΒ Ηρακλείου (ΑΕ 241) 15-11-2016 έως 28-11-2016 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής – ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος ασθενοφόρων

ΑΕ 241: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής – ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος ασθενοφόρων

Bear