Γενικά – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

Σύνδεση χρήστη

Αναρτήσεις κατηγορίας Γενικά

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ΕΚΑΒ προτίθεται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω διαβούλευσης είναι: 30-03-2018 και η διάρκεια της ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι έως: 13-04-2018 […]

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων

Το ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης στα πλαίσια υλοποίησης διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων, διενεργεί δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr Προς δημόσια διαβούλευση τίθεται το σχέδιο της Διακήρυξης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω διαβούλευσης είναι η 30/3/2018 και η […]

ΠΛΗΡΩΣΗ (1) ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΚΑΙ ΣτΕ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Το ΕΚΑΒ, έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α) Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.2 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α)  Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ 20 του ν 4057/12 (ΦΕΚ 54/Α) Την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ.Φ.ΕΓΚΡ./178/37601 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου […]

Φωτογραφίες της Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης στην Κρήτη

Φωτογραφίες της Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης στην Πάτρα

Φωτογραφίες της Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης στην Αλεξανδρούπολη

Bear