Αναρτήσεις κατηγορίας ΕΠΙ

Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 25ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 7/16-07-2020 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 44/17-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 25ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021. Αποτελέσματα: Πίνακας μοριοδότησης 25ου ΕΠΙ Τμήματος Αθήνας Πίνακας […]

25ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 25ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2020-21, στην Αθήνα και  στη Θεσσαλονίκη.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25ου ΕΠΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 24ου Μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτική περίοδος 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 4/26-6-2019 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 21/1-7-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 24ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας, Θεσ/νικης, Ηρακλείου και Πάτρας, την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2010. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με […]

Έναρξη 24ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 24ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24ου ΕΠΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙ ΑΘΗΝΑΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ […]

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 22ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Η γραπτή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 σε Αθήνα (αμφιθέατρο ΕΚΑΒ), Θεσ-νίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Οι εκπαιδευόμενοι του τμήματος Αθήνας στην προφορική αξιολόγηση θα προσέλθουν ως εξής: 10 Δεκεμβρίου 2018 από το γράμμα Α έως και το Β στις 13:00 από το γράμμα Γ έως και το Δ […]

Ανακοίνωση για τους επιλεγέντες του 23ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ

Οι επιλεγέντες του 23ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail iek.edu@ekab.gr για το Τμήμα της Αθήνας, στο thes.edu@ekab.gr για το τμήμα της Θεσσαλονίκης και στο g.pirounakis@ekab.gr για το τμήμα Ηρακλείου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018. ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ […]

Bear