Αναρτήσεις κατηγορίας ΕΠΙ

Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 28ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11/06-07-2023 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 27/11-07-2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 28ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024. Αποτελέσματα: Πίνακας μοριοδότησης 28ου ΕΠΙ Τμήματος […]

28ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 28ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2023-24, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και Ηράκλειο.   Σχετικό υλικό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28ου ΕΠΙ Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Έντυπο αίτησης Αθήνας Έντυπο αίτησης Ηρακλείου Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης ‘Εντυπο αίτησης Πάτρας      

Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 27ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 4/01-07-2022 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 25/05-07-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 27ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023. Αποτελέσματα: Πίνακας μοριοδότησης 27ου ΕΠΙ Τμήματος […]

27ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 27ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2022-23, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο  Κρήτης. Σχετικό υλικό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27ου ΕΠΙ Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Έντυπο αίτησης Αθήνας ‘Εντυπο αίτησης Ηρακλείου Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης ‘Εντυπο αίτησης Πάτρας

Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 26ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 5/02-07-2021 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 26/06-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 26ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.   Πίνακας μοριοδότησης 26ου ΕΠΙ […]

26ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 26ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2021-22, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Σχετικό υλικό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 26ου ΕΠΙ Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Έντυπο αίτησης Αθήνας Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης Έντυπο Αίτησης Πάτρας Έντυπο αίτησης Ηρακλείου

Bear