Αναρτήσεις κατηγορίας Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ομάδων πληθυσμού και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ &  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π/Α ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΚΑΒ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2022-2023 Στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ : α) Oμάδων  Πληθυσμού  (με βάση  τις υπ. αριθμ.  4/2-7-07 & 2/25-09-2015 αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκαν με τις 24/22-8-07 […]

Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 27ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 4/01-07-2022 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 25/05-07-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 27ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023. Αποτελέσματα: Πίνακας μοριοδότησης 27ου ΕΠΙ Τμήματος […]

27ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 27ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2022-23, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο  Κρήτης. Σχετικό υλικό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27ου ΕΠΙ Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Έντυπο αίτησης Αθήνας ‘Εντυπο αίτησης Ηρακλείου Έντυπο αίτησης Θεσσαλονίκης ‘Εντυπο αίτησης Πάτρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες Π/Α του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ θα διοργανώσει δωρεάν σεμινάρια I.L.S (Immediate Life Support) πιστοποιημένα   από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (E.R.C) στην Kεντρική Yπηρεσία και στα παραρτήματα EΚΑΒ Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου & Πάτρας. Ο χρόνος διεξαγωγής  των σεμιναρίων θα οριστεί μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (επισυνάπτεται), το αργότερο έως 25/05/22 […]

Προγράμματα βασικής υποστήριξης της ζωής (BLS) πιστοποιημένα  από το ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης (ERC)

Σήμερα 31/3/22 πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ και στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης προγράμματα βασικής υποστήριξης της ζωής (BLS) πιστοποιημένα  από το ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης (ERC). 47 εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ (διασώστες, ιατροί, διοικητικό προσωπικό) παρακολούθησαν τα προγράμματα και έλαβαν τα πιστοποιητικά του ERC (European Recuscitation Council) Θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα πιστοποιημένα σεμινάρια, οι ημερομηνίες των […]

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων BLS-AED/ERC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ , ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ , ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ Π/Α ΕΚΑΒ Το ΕΚΑΒ θα διοργανώσει στις 31/3/2022 (ΩΡΑ 9:00-14:00), πιστοποιημένα σεμινάρια BLS/AED από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) στην Κεντρική Υπηρεσία και στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (επισυνάπτεται), το αργότερο έως 15/3/2022, για την Κ.Υ. στο Τμήμα Εκπαίδευσης και για […]

Bear