Αναρτήσεις κατηγορίας Διαγωνισμοί Αρχείου

Τεχνικές Προδιαγραφές για ένδυση και υπόδηση του τεχνικού προσωπικού

Τεχνικές Προδιαγραφές για ένδυση και υπόδηση του τεχνικού προσωπικού Οι Τ.Π. έχουν εγκριθεί από το ΔΣ με την 26/6-10-16 θέμα 48 απόφαση και έχουν αποσταλεί στην ΕΠΥ και στο ΕΚΑΠΤΥ. Mπορούν να τις χρησιμοποιήσουν όλα τα Παρατήματα.

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΜΠΟΥΦΑΝ)» με CPV 18223200-0 για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΜΠΟΥΦΑΝ)» για δημόσια διαβούλευση Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 06/10/2016 έως 12/10/2016.

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΓΑΝΤΙΑ)» με CPV 18424000-7 για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ)» για δημόσια διαβούλευση Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ)» για δημόσια διαβούλευση Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 06/10/2016 έως 12/10/2016.

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (Μπότες)» με CPV 18815000-5 για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΜΠΟΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ)» για δημόσια διαβούλευση Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ)» για δημόσια διαβούλευση Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 06/10/2016 έως 12/10/2016

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)» με CPV 18234000-8 για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)» για δημόσια διαβούλευση Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 06/10/2016 έως 12/10/2016.

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΚΡΑΝΟΣ)» με CPV 18444110-7 για δημόσια διαβούλευση

Τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αναβατών των δίκυκλων μηχανών (ΚΡΑΝΟΣ)» για δημόσια διαβούλευση Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την επιτροπή θα γίνεται στο email specs.pliroforiki@ekab.gr και θα διαρκέσει από 06/10/2016 έως 12/10/2016.

Bear