Αναρτήσεις κατηγορίας Ανοικτοί Διαγωνισμοί

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων ΕΚΑΒ

Αριθμός διακήρυξης: 6/2013/3 Ημερομηνία διαγωνισμού: 7/1/2014 Ώρα: 12:00 διακήρυξη

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια γαντιών νιτρυλίου για το ΕΚΑΒ 25-10-2013

Αριθμός διακήρυξης: 08/2013 Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη  

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη εταιρείας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας του ΕΚΑΒ 13-09-2013

Αριθμός διακήρυξης: 02/2013/3 Τόπος υποβολής προσφοράς: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη  

Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Ανάπτυξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. Εγκατάσταση συστήματος στρατηγικής και επιχειρησαικής ανάλυσης, πληροφόρησης και διοίκησης 06-09-2013

Αριθμός διακήρυξης: 5/2013/2 Τόπος υποβολής προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος), Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2013 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Ασφάλιση οχημάτων ΕΚΑΒ” 12-07-2013

Αριθμός διακήρυξης: 6/2013/2 Τόπος υποβολής προσφοράς: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ, ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Ανοιχτός διαγωνισμός με θέμα: “Ανάδειξη εταιρείας παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας” 12-07-2013

Αριθμός διακήρυξης: 2/2013/2 Τόπος υποβολής προσφοράς: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ, ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 115 27 Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα: 12:00 Διακήρυξη

Bear